Villkor

För bohagsflytt tillämpar vi Bohag 2010.

Fastställda mellan Svenska Åkeriförbundet och Sveriges Möbeltransportörers Förbund samt konsumentverket.